generalistische en specialistische psychologische zorg op maat.

Meer over ons

 Samen werken aan je geestelijke gezondheid. Op een manier die bij jou past.

 

mededeling:

De vraag naar psychologische zorg is momenteel dusdanig groot, dat wij hebben moeten besluiten tot een aannamestop. Voor cliënten die al op de wachtlijst staan is een datum voor een intake ingepland. Nieuwe verwijzingen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. De wachtlijst is gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

GGZ Hoflanden

Wij willen actief bijdragen aan een integrale en persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze visie wordt zowel binnen GGZ-terrein als met aanverwante disciplines nauw samengewerkt.

Wij kiezen bewust voor een benadering die bekend staat als positieve gezondheid: behalve dat wij werken aan verminderen van de klachten waarvoor de cliënt is verwezen, kijken wij samen met de cliënt vooral ook naar kansen en mogelijkheden om met de uitdagingen in het leven om te gaan.

IMG 0190

Betrekken van naasten

In de visie van GGZ Hoflanden staat een psychisch probleem zelden op zichzelf. Daarom vinden wij het belangrijk dat er in de behandeling ruimte is om naasten te betrekken.

Aanbod en behandeling

IMG 0461

Behandelteam

We willen een lerende organisatie zijn, wat ook blijkt uit onze erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de GZ-opleiding.

Onze specialisten

Vergoedingen 

Voor 2022 heeft GGZ Hoflanden contracten afgesloten met de volgende verzekeraars, inclusief de eventueel daaronder vallende merken:

  • DSW, Stad Holland, inTwente;
  • Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland, One Underwriting, Pro Life.

Dat betekent dat de psychologische zorg (voor zover u het eigen risico hebt volgemaakt) volledig door deze verzekeraars wordt vergoed als sprake is van een diagnose die binnen het pakket van de basisverzekering valt. 

MEER OVER VERGOEDINGEN