Organisatie

GGZ Hoflanden biedt op ambulante basis zorg in de generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ.

Missie en visie

De missie van GGZ Hoflanden is actief bijdragen aan effectieve integrale persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Hierbij wordt zowel binnen GGZ-terrein als met aanverwante disciplines samengewerkt.

Cliënten hebben een persoonlijke individuele zorgbehoefte. Het concept van positieve gezondheid sluit daarbij aan. Het accent ligt niet op de ziekte of stoornis, maar op het vermogen zich aan te passen aan omstandigheden en zo te bepalen op welk terrein de interventies met name dienen plaats te vinden. Het systeem (gezin/partner) wordt waar dat zinvol en mogelijk is bij de behandeling betrokken.

IMG 0133

Behandelteam

GGZ Hoflanden streeft naar een variëteit aan expertise en ervaring in de diverse vakgebieden. Niet alleen dat ons zorgaanbod hierdoor wordt verrijkt; het leidt ook tot het verbreden en verdiepen van kennis binnen de organisatie. We willen een lerende organisatie zijn, wat ook blijkt uit onze erkenning als praktijkopleidingsinstelling voor de GZ-opleiding.

Het kernteam bestaat uit:

 • Hans van Nes, klinisch psycholoog BIG, gedragstherapeut VCGT, supervisor VCGT, ;
 • Lonneke Mechelse, GZ-psycholoog BIG, Registerpsycholoog NIP Arbeid&Organisatie; psycholoog K&J
 • Marleen Heijsteeg, GZ-psycholoog BIG;
 • Eline Onnink, GZ-psycholoog BIG;
 • Daisy Helmig, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Sterre Wessels, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Lianne van Es, WO-psycholoog K&J
 • Marieke Rodewijk, WO-psycholoog

Voor op- en afschaling, intervisie en consultatie wordt nauw samengewerkt met de volgende zorgaanbieders:

 • Sascha Kats, psychiater, Rotterdam;
 • Dana Babusková, psychiater/psychotherapeut, Delft;
 • Stephanie Koelewijn, psychotherapeut, klinisch psycholoog en supervisor, Delft;
 • Lam Keijsers, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gedragstherapeut en supervisor, Delft.
 • GGZ Delfland, Delft.

Onze praktijk beschikt daarnaast over een uitgebreid professioneel netwerk. Dit bestaat uit GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, haptotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeut, vaktherapeuten, organisaties voor jeugdhulp en kinder- en jeugdpsychiatrie.

IMG 0172

Management

 

 • John Stappers, directie
 • Rosanne Schipper, praktijkmanager
IMG 0353