Vergoedingen

Contracten

Voor 2022 heeft GGZ Hoflanden contracten afgesloten met de volgende verzekeraars, inclusief de eventueel daaronder vallende merken:

  • DSW, Stad Holland, inTwente;
  • Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland, One Underwriting, Pro Life.

Dat betekent dat de psychologische zorg (voor zover je het eigen risico hebt volgemaakt) volledig wordt vergoed als sprake is van een diagnose die binnen het pakket van de basisverzekering valt.

Niet-gecontracteerde zorg

Staat je zorgverzekeraar hierboven niet genoemd, dan hebben wij daarmee geen contract. Maar ook zonder contract is het mogelijk zorg te krijgen bij ons. Je ontvangt dan zelf de factuur van je behandeling. Na betaling van het factuurbedrag kun je de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van jouw polis krijg je vervolgens een percentage van de behandeling vergoed. Hoeveel, hangt af van de soort verzekering die je hebt afgesloten. Lees daarom vooraf je polisvoorwaarden goed door of bespreek met je zorgverzekeraar wat je vergoed krijgt. Zo voorkom je verrassingen achteraf.

IMG 0171

Valt alle psychologische zorg onder de zorgverzekering?

De basisverzekering vergoedt behandelingen in de basis GGZ en de specialistische GGZ. Je krijgt niet voor alle soorten behandelingen een vergoeding. Zo wordt de behandeling van psychische klachten niet vergoed, als (nog) geen sprake is van een psychische stoornis. Van een stoornis wordt gesproken als sprake is van een ernstige verstoring van het normale dagelijkse functioneren.

Daarnaast valt sommige problematiek buiten het basispakket en wordt dus niet door de verzekeraar vergoed, zoals relatieproblemen, problemen die te maken hebben met het werk, of aanpassingsstoornissen. Een aanpassingsstoornis treedt op wanneer er sprake is van psychische klachten als reactie op bijvoorbeeld life events.

IMG 0174

Tarieven en facturering

Voor onze zorgverlening hanteren wij de tarieven, zoals vastgesteld door de NZa. Voor meer informatie zie deze website

Eigen risico

Voor zorgkosten geldt een verplicht eigen risico, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld. Voor 2022 is dit (net als vorig jaar) €385. Je betaalt dus zelf een deel van de kosten, zolang je eigen risico nog niet volledig is verbruikt. Pas daarboven gaat de zorgverzekeraar tot vergoeding over.

Als je een vrijwillig hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar, dan moet je daarmee ook rekening houden.

IMG 0213